Liefde is... vriendschap

Over de hele wereld, de mensen huilen, kunnen niet vinden wat geloofwaardig is. Ze zetten zo veel vertrouwen in mensen die liegen, ze zijn zo makkelijk te misleiden...

Geen geheim

Ieder mens heeft liefde nodig. Wie zich geliefd weet, is gelukkig. Echte vrienden blijven je trouw door dik en dun. Laten je niet vallen, ook niet als je een fout maakt. Echte vrienden staan altijd voor je klaar, ook midden in de nacht. Heb jij zo'n echte vriend? Misschien heb je wel gelijk, dat alle mensen teleur kunnen stellen. Er is echter een vriend, die dat nooit doet. Weten wie? Lees verder...

Vriend

je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen:
‘k heb een vriend

Toon Hermans

Beluister

Liefde is... meer dan je denkt

Waar denk jij aan als het over liefde gaat? Waarschijnlijk aan een goede vriendschap of gewoon aan seksualiteit. Deze twee vormen van liefde zijn prachtig. Gegeven om van te genieten. Maar wist je dat in de Bijbel een derde vorm van liefde is: Agapè. Met drie Griekse woorden voor liefde leggen we het verschil uit.

Eros

Lichamelijke liefde gaat over intimiteit en seksualiteit. Niks mis mee. De mens is geschapen als man en vrouw, om samen te leven. Samen te genieten. Samen kinderen krijgen.

Filia

Vriendschappelijke liefde heeft betrekking op wederzijdse liefde op het sociale vlak. Belangrijk voor jezelf en de samenleving. Zes van de tien geboden gaan over je naaste liefhebben.

Agapè

Lichamelijke liefde en vriendschappelijke liefde zijn voor een belangrijk deel zelfzuchtig. Maar zegenende liefde (ook wel agapè liefde genoemd) is alleen op het belang van de ander gericht en dat is de liefde waar het Nieuwe Testament verreweg het meest over spreekt. Het is de volmaakte soort liefde, omdat daarbij elk spoor van zelfzucht ontbreekt.

Waargebeurd

Er zijn mensen, die niet op zichzelf gericht zijn. Niet egoïstisch handelen. Zich voor de volle 100% inzetten voor anderen. Bekende namen zijn Martin Luhter King, moeder Theresa, Ghandi. Ze streden tegen discriminatie, zetten hun leven in voor mensen in krottenwijken of zochten vrijheid voor iedereen. Ze zetten hun leven in voor anderen. Onderstaand verhaal gaat daarover.

Zelfopoffering

In zijn boek Miracle on the River Kwai vertelt Ernest Gordon het ware verhaal van een groep krijgsgevangenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog moest werken aan de Burmaspoorweg. Aan het eind van iedere dag werd het gereedschap weer ingezameld. Op een keer schreeuwde een Japanse bewaker dat er een schop ontbrak en hij wilde weten wie de schop achter had gehouden. Hij begon te razen en te tieren en werd steeds kwader. Hij eiste dat de schuldige zich bekend zou maken. Niemand bewoog zich."Allen sterven! Allen sterven!" schreeuwde hij en richtte zijn geweer op de gevangenen. Op dat moment stapte één man naar voren en de bewaker sloeg hem dood met zijn geweer. Toen ze terugkwamen in het kamp, werd het gereedschap opnieuw geteld en bleek dat er geen schop ontbrak. Deze man had zijn leven geofferd om de anderen te redden.

Miracle on the river Kwai

river kwai

Bijbelse liefde uitgetekend

De hoogste vorm van zegenende liefde heeft Jezus getoond doordat Hij zijn volmaakte leven opofferde om de levens van verdorven, opstandige mensen te redden. En het is juist deze liefde die God met de gelovige wil delen, om die liefde vervolgens ook weer te laten delen met andere mensen.

In beeld

brug

De Bijbel

Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

Johannes 3:16 (bijbel in gewone taal

De uitleg

Het verhaal begint bij God. Hij was er al voordat jij bestond. Hij is schepper van de kosmos. De aarde ontwikkelde Hij tot een prachtige plaats om te leven. De mens werd het stralend middelpunt. Leven is eeuwigheid, altijd samen met God... dat was de bedoeling! Tot zover een prachtige geschiedenis. Echter de mens werd verliefd op een ander. De relatie met God met God werd verbroken, zodat er een kloof ontstond. We noemen dat ook wel de dood. Enerzijds maakt de mens de kloof groter, door te blijven zondigen of het bestaan van God in twijfel te trekken. Anderzijds probeert iedere religie de kloof te overbruggen, door goede werken of bijzondere offers. Beiden werken echter niet. In Johannes 3:16 lees je dat Gods liefde voor de wereld er nog steeds is. Uit liefde wordt Jezus met Kerst geboren. Tijdens zijn leven leert Jezus dat we God en elkaar moeten liefhebben. Uit liefde sterft Jezus op Goede Vrijdag aan het kruis voor onze zonden. Met Pasen staat Jezus op uit de dood. De dood heeft het verloren van de Eeuwige. In Johannes 3:16 lees je ook dat je alleen door geloof gered wordt van de dood. Het kruis is de figuurlijke brug terug naar je hemelse Vader. Je hoeft niets anders te doen, dan dat te geloven. Wil jij dat?

God kiest uit liefde voor jou

Twijfel je nog of God van je houdt? Is God echt wel liefdevol? Laat je overtuigen door een verhaal van Jezus en luister vervolgens naar het lied.

God is een vader

Jezus gaf ook dit voorbeeld: ‘Een man had twee zonen. De jongste zoon zei tegen zijn vader: ‘Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben.’ De vader gaf hem wat hij vroeg. Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging naar een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier.
Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets meer te eten. Daarom ging hij werken bij één van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen. De zoon had zo’n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten. Maar niemand gaf hem iets. Toen dacht hij: Thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten. En ik ga hier dood van de honger! Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten.’
Toen ging de zoon terug naar zijn vader.
De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. De zoon zei: ‘Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn.’
Maar de vader zei tegen zijn knechten: ‘Haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten. Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feestvieren! Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden.’ Toen gingen ze feestvieren.

Lucas 15:11-24 (bijbel in gewone taal)

Kom tot de Vader

Kies voor Gods liefde

Wacht niet

je hebt God nodig
stil en oprecht
die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht
pas als je God als Vader hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen:
‘k heb een echte Vriend

God houdt van je. Jezus is ook voor jou gekomen. Zijn kruis overbrugt de kloof ontstaan door de zonde. Jezus is de weg terug naar een hoopvolle toekomst. Samen met Hem komt je tot Vader. Zonder Jezus loop je veel mis. Hij wil jouw Vriend zijn. Mag Hij dat? Wanneer je dat echt wil, vertel dat dan aan God de Vader met bijvoorbeeld de volgende woorden...

Vertel het God

Lieve Here God en Vader, ik wil vandaag met mijn leven bij U komen.

Ik wil vergeving vragen voor alle zonden die ik in mijn leven zonder u heb begaan. Ik zie in dat ik het offer van de Here Jezus Christus nodig heb voor vergeving van die schuld ten opzichte van U. Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn persoonlijke Redder en Verlosser. Dank U dat U ook voor mijn zonden stierf aan het kruis. Ik wil mijn hart voor U openen. Wilt U door Uw Heilige Geest in mijn hart komen wonen en mij vernieuwen van binnenuit. Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen. Leer mij Uw woord te lezen en te begrijpen. Dank U dat ik op grond van Uw woord mag weten kracht ontvangen te hebben om een kind van God te worden. Ik leg mijn leven van nu af aan in Uw hand. Amen.

Deel het

Vertel

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Sharing

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
TOP